Referanser

Prosjektnavn

Våtekleivbekkane

Byggherre

Statkraft Energi as

År

2020

Herand Transformatorstasjon

Hardanger Energi

2019-2020

Fasaderehabilitering Røldalsvegen 62

Odda kommune

2019-2020

Mauranger transformatorstasjon – Grunn- og byggearbeider

Statnett SF

2019-2020

Hjørnabygget 3stk leiligheter

KB Eiendom

2019

Infrastruktur og VA arbeider hyttefelt R Langedalen

Seljestad Utbygging

2018

Nytt sikkerhetsbasseng og luttank Boliden

Boliden Odda

2018-2019

Ny Transformatorstasjon Nedre Vinstra

Statnett SF

2018-2019

10stk hytter i Middagsnuten

Høyer Odda

2016-2019

Eneboliger i Odda Kommune

Privatpersoner

2013-2019

Betong og VA arbeider Fjellhall Boliden

AF Gruppen

2018

Hytter innenfor Hardangervidda nasjonalpark

DNT og privatpersoner

2010-2018

Ny Transformatorstasjon Hove Vik i Sogn

Statnett SF

2017-2018

Settefiskanlegg Fjæra

Marine Harvest

2016-2017

Hytter i Seljestadområdet

Privatpersoner

2010-2017

Ny Transformatorstasjon Nesflaten

Statnett SF

2016-2017

Rehabilitering Dam Blåvann/Tokheim

Boliden

2016-2019

Rehabilitering tak Skare Grendahus

Odda kommune

2015

Tysso II – Bygningsmessige arbeider

KB Eiendom

2015

Ringedalsdammen – Kjerneboring og kabelgrøfter

KB Eiendom

2014-2015

Eidesfoss Trafostasjon

Statnett

2015

Kabelgrøft Jordal – Nyland

Odda Energi

2015

VA-arbeider Elvaveien

Odda kommune

2014-2015

Firemannsbolig Tyssedal

Tyssedal Boligbyggelag

2014-2015

Holmen Avløpsrenseanlegg

Odda kommune

2015

Hovedlageret

Hovedlageret as

2014-2015

Betongarbeid fjellhall 17 og 18

Boliden Odda

2014

Ny ambulansestasjon i Odda

Helse Fonna

2014

Rehabilitering Hjørnabygget

KB Eiendom

2014

Åsen Trafostasjon

Odda Energi

2013-2014

Odda Trafo og koplingsstasjon

Odda Energi

2013

Stasjonsbygg Håra Kraft

Håra Kraft

2013

Nytt Trafo og Likeretter bygg

Boliden Odda

2012-2013

Driftsbygning Nesflaten

Privat næringsdrivende

2012-2013

Industribygg Holmen

OCT og OMV Eigedom

2012-2013

Freim Kraftverk

Freim Kraft

2012-2013

Betongarbeider Jondalstunnel

Kruse Smith

2012-2013

Omlastestasjon Lindenes Miljøstasjon

Odda Kommune

2012

Sikringsarbeid Cyanamiden trinn 2

KML Eiendom 2

2012

Bokko Bo og Servicesenter

Odda Kommune

2012

Middagsnuten Hyttefelt, veg,vatn og kloakk

Høyer Odda as

2011-2012

Fibergrøft Måbødalen

Brødr. Kråkevik

2012

Rehabilitering Hatlestrand Skule

Kvinnherad Kommune

2012

Ombygging administrasjonsbygg Odda Energi as

Odda Energi

2011

Rehabilitering tak Skare Skule

Odda Kommune

2011

Betongarbeider Bioplan Eidfjord

Bioplan

2011

Tunnelportal Austmannalia

Statens Vegvesen

2010-2011

Utvidelse Odda Bilsenter

Nå Auto Eiendom

2009-2010

Støyskjerming av Bolighus Meierisving

Statens Vegvesen

2010

Fasaderehabilitering Ystalut Borettslag

Ystalut Borettslag

2009-2010

Dalelva kraft

Dalelva Kraft as

2010

Røldalsterassen

Røldal Servicebygg

2009-2010

Rehabilitering Odda Barneskole

Odda Kommune

2009-2010