Om oss

Høyer Odda as påtar seg oppdrag innen bygg og anleggsarbeid, samt industrivedlikehold.

Vi utfører prosjekter i alle størrelser og entrepriseformer, fra enkle timeoppdrag til større totalentrepriser.

Hos oss er ingen oppdrag for små og ingen for store.

Høyer Odda as har Sentralgodkjenning og er sertifisert i Sellicha. Bedriften er også godkjent for innvendig og utvendig asbestsanering.

Kvalitet og HMS har høy prioritet hos oss, og våre kunder skal være trygge på at vi leverer til avtalt tid og avtalt pris. Alt innenfor sikre rammer og i henhold til alle regler og forskrifter.

Høyer Odda as har i dag om lag 70 ansatte, inklusive lærlinger innenfor betong- og tømrerfaget. Alle ansatte har stor kunnskap og kompetanse innenfor bygg og anleggsvirksomhet. Vårt arbeidsområde er hovedsakelig i Hardangerregionen, men utfører også oppdrag ellers i Sør-Norge.

Vi holder til på Eitrheim Industriområde i Odda med kontor og lager.

Vår redegjørelse etter åpenhetsloven:

VirksomhetHøyer Odda as
Utfylt avArve Kvåle
Dato08.01.2024
Rapporteringsperiode1.1.2023 – 31.12.2023

Åpenhetsloven § 5 a: Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Organisering
Vår virksomhet er organisert som et aksjeselskap med forretningsadresse i Odda. Vår virksomhet er del av det organiserte arbeidslivet og er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Byggenæringens Landsforening (BNL) og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)

Driftsområde

Vårt driftsområde er bygg- og anleggsarbeid hvor vi er hoved/totalentreprenør, eller underentreprenør. Driften omfatter/omfatter ikke egenimport av produkter.

Rutiner/ retningslinjer
Arbeidet med åpenhetsloven er koordinert på bransjenivå og vi bruker BNLs felles løsninger og maler i vårt arbeid, se BNLs hjemmeside om åpenhetsloven. Våre rutiner og retningslinjene er forankret hos daglig leder og styret

Rutinen omfatter fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i vår virksomhet, kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser, samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd, stansing/forebygging av negativ påvirkning/skade, overvåkning av gjennomføring og resultater, samt kommunisering av hvordan påvirkningen er håndtert og behandling av informasjonskrav.

I våre kontrakter stiller vi krav knyttet til åpenhetsloven gjennom spesielle kontraktsbestemmelser. Bestemmelsene sikrer vår virksomhet tilgang til våre underleverandørers aktsomhetsvurderinger der de er omfattet av åpenhetsloven, og informasjon om underleverandørers varekjøp og leverandørkjeder der de ikke er omfattet av loven. Våre spesielle kontraktsbestemmelser inkluderer også krav til lønns- og arbeidsvilkår og internkontroll, Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) for arbeid som skjer i Norge.

Åpenhetsloven § 5b: Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger

Arbeidsmøter for kartlegging av leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger er igangsatt i rapporteringsperioden. Vi anvender tilgjengelig informasjon fra bransjeforeninger og andre aktører som grunnlag for vårt interne arbeid. Vi har prioritert kartlegging av verdikjeder knyttet til vår kjernevirksomhet. Vi støtter oss for øvrig på kartleggingsarbeidet som skjer på bransjenivå hvor naturstein, VVS-produkter, elektroprodukter og solcelleprodukter har vært prioritert i rapporteringsperioden med grunnlag i vesentlig risiko for negative konsekvenser.

Åpenhetsloven § 5c: Opplysninger om eventuelle tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Etablering av verktøy

Vi bygger vår kartlegging på informasjon fra nærmeste leverandør, på informasjon i Startbank og anerkjente vareregistre.

Oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår

Vår virksomhet utfører i tråd med vår bedriftsinterne rutine (påseplikt mv) kontroll av lønns- og arbeidsvilkår på bygg- og anleggsplasser i Norge. Vi bruker BNLs veileder for valg av seriøse bedrifter og for å fremme de formål som åpenhetsloven og annet regelverk skal fremme (arbeidsmiljøloven, byggherreforskriften, allmengjøringsloven, forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter mv.).

Videre utvikling

Vi planlegger å følge BNLs seminarer om arbeidet med kartlegging av verdikjeder på bransjenivå som grunnlag for videre kartlegging og prioritering av vårt bedriftsinterne arbeid med aktsomhetsvurderinger i våre verdikjeder. Vi vil oppdatere vår rutine/retningslinje med varslingskanal/klagemekanisme i tråd med Forbrukertilsynets veiledning og anbefalinger fra BNL. Tiltakene forventes å bidra til økt mulighet til å fange opp risiko for brudd på de formål åpenhetsloven skal ivareta, og bidra til å rette opp negative konsekvenser der det er påkrevd.

Vår erfaring og brede kompetanse er vår styrke, ta kontakt i forbindelse med ditt prosjekt for en hyggelig prat.

KONTAKT OSS
Godkjent_for_ansvarsrett-logo
sellihca-logo
vi-har-laerling
startbank-logo

Har du spørsmål? 
Ikke nøl med å ta kontakt!

    © HØYER ODDA AS
    Utviklet av:
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram